Posts Tagged ‘Heder’

7
Mar

OS FILLOS PRECISAN DE TI

   Posted by: lannister    in Avisos e anuncios

Comezo cunha nova envíada por Heder:

http://praza.com/opinion/105/a-patronal-tamen-quere-os-cartos-dos-parados/

 

para ver como anda o patio.

 

E agora algo máis agradable: se gustas do fútbol gaélico xa tes equipo na Galiza,  os Fillos de Breogán, animate!

 

Tamén en Galizauberalles2

Tags:

3
Feb

O que esconden as cifras da EPA

   Posted by: lannister    in Desfeita

Heder envíanos unha anotación que nos axuda a comprender mellor a realidade escondida tras a cifras da EPA. Por certo, e antes de deixarvos con Heder, outra cifra económica: o IPC ou inflación acumulada do periodo 2000-2010 foi do 31,8% para que despois digan que os recortes dos soldos non son para tanto que temos unha inflación moderada. Sen máis, Heder:

 “Creo que resulta interesante saber qué significa exactamente ter unha taxa de paro do 21.52% e case cinco millons de parados según a enquisa de poboación activa ( que é de onde se quitan as cifras oficiais).

 O punto que precisa aclaración é qué estamos contando como parado. Moita xente pensa que os datos de paro se refiren ao paro rexistrado (persoas inscritas como demandantes de emprego) ou incluso a persoas en idade de traballar que non teñen un contrato oficial. Quenes así pensan, cren que habería que descontar destas cifras de desemprego as persoas que traballan “en negro”, sexa en traballos por conta allea sen contrato, sexa en pequenas actividades autónomas (clases particulares, limpezas en fogares…).

 Pero a enquisa de poboación activa non se refire a ningún destes dous conceptos cando fala de persoas desempregadas. O regulamento que define o concepto de desemprego é o seguinte:
http://www.ine.es/epa02/reg1897_2000.pdf

Compre salientar algúns puntos clave deste regulamento:
1º- Para estar desempregado non é requisito estar rexistrado como demandante de emprego.
2º- Os tres requisitos que se deben cumplir son:
* Non ter traballado nin sequera 1 hora a cambio de remuneración en metálico ou en especie durante a semana anterior á de referencia ( se traballas 1 hora e te dan algo a cambio estás ocupado)
* Ter feito algunha xestión activa para buscar emprego nas últimas 4 semanas ( renovar a inscripción na oficina de emprego NON é unha xestión activa, e as persoas que non fixeron xestions de busqueda nas últimas catro semanas son inactivas)
*Estar dispoñible para empezar a traballar nun prazo de 2 semanas ( as persoa que por responsabilidades familiares, estudos, incapacidade transitoria ou calquera outro motivo non poidan empezar a traballar como máximo en 2 semanas son inactivas)

Observemos que as preguntas refírense á realización de traballo e non ao feito de ter un contrato. Contra o que moitas persoas pensan, en xeral os informantes SI recoñecen ter actividades polas que non cotizan e incluso ter empregos por conta allea sen contrato.

Por todo o anteriormente dito, as cifras de desemprego no caso do estado español son absolutamente dramáticas, xa que habería que engadir a elas para ter  o número de persoas que desexan traballar e non poden a aquelas que estudan para tentar ter un traballo, as que están enfermas no momento da enquisa, as que levan tanto tempo buscando que  nas últimas catro semanas non fixeron ningunha xestión de búsqueda, as que realizan pequenas actividades remuneradas claramente insuficientes para vivir, as que se encargan do coidado de familiares e non poden empezar a traballar ata buscar a alguén que os sustitua…

A maioría destes datos están dispoñibles cos resultados completos da enquisa de poboación activa, que, ademáis da taxa de paro, aporta moitísima información sobre o mundo laboral. Recomendo por tanto non quedarse cos titulares dos periódicos e buscar os resultados completos ou, incluso, os microdatos, que están dispoñibles na web do ine no seguinte enlace.
http://www.ine.es/prodyser/micro_epa.htm
O primeiro enlace da páxina explica a grandes rasgos a metodoloxía seguida e as definicións utilizadas, polo que recomendo encarecidamente a sua lectura antes de facerse unha idea dos resultados.”

Tamén en Galizauberalles2

Tags:

17
Nov

O Sahara

   Posted by: lannister    in Avisos e anuncios

Heder envía isto:

Sahara

View more presentations from lannister.

Tamén en Galizauberalles2

Tags:

22
Abr

Rematando con Cuba

   Posted by: lannister    in Política

Visto o debate nos comentarios da anterior anotación Heder manda unha colaboración puntualizando as caracteristicas do sistema politico cubano.

” Adiquei algún tempo a ler a constitución cubana e a súa lei electoral, para ver en qué se basea esa afirmación de que cuba é unha ditadura. E realmente, non sei con qué definición se pode tachar de tal.

Polo que vin, o sistema cubano ten similitudes e diferenzas cas democracias occidentais, e paso a resumir no parágrafo seguinte a súa organización básica.

Hai un órgano lexislativo colexiado (Asamblea nacional del Poder Popular), que se elixe por sufraxio, libre, directo e secreto de todos os cidadáns maiores de idade (16 anos) e en pleno uso dos seus dereitos políticos. Escóllese un membro da asemblea por cada 20.000hab de cada demarcación municipal, o que da unha asemblea grande, duns 600 membros (Cuba ten 11.400.000 habitantes)

Este órgano elixe un subórgano de 30 membros (Consejo de Estado) que exerce parte das súas funcións cando o lexislativo non está dispoñible: entre períodos de sesións, en período electoral… Ademais, este subórgano ten parte das funcións que nas democracias occidentais se asignan á xefatura do estado ou ó executivo, como conceder indultos, ratificar e denunciar tratados internacionais, outorgar ou denegar o beneplácito aos representantes diplomáticos doutros estados e acordar as datas das eleccións. O seu presidente é o Xefe de Estado e de Goberno.

A asemblea escolle tamén aos membros do  executivo (Consejo de Ministros), a proposta do presidente do Consejo de Estado.

Ademais, hai órganos lexislativos provinciais e municipais

Todos os órganos electos están suxeitos a revocación polo órgano que os elixiu en calquera momento.

A designación de candidatos aos órganos municipais faise en asembleas de electores, e todos os electores teñen dereito a propoñer candidato, que pode ser calquera cubano en pleno uso dos seus dereitos políticos. A designación de candidatos aos órganos provinciais e á asemblea nacional  faise nas asembleas municipais e provinciais respectivamente, a proposta das comisións de candidaturas integradas por representantes da Central de Trabajadores de Cuba, dos Comités de Defensa de la Revolución, da Federación de Mujeres Cubanas, da Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, da Federación Estudiantil Universitaria e da Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media.

Teñen iniciativa lexislativa os deputados da asemblea nacional, o consello de estado, o consello de ministros, as comisións da asemblea nacional, o comité nacional da central de traballadores de Cuba, as direccións nacionais das organizacións de masa e sociais, o tribunal supremo popular, a fiscalía xeral e os cidadáns. Para a iniciativa lexislativa dos cidadáns será necesario reunir 10.000 sinaturas de electores entre os 11.400.000 habitantes de cuba ( En España,con 44.708.964 habitantes 500.000de sinaturas; en Galicia 15.000 sinaturas entre 2.767.524 habitantes)”

En fin supoño que isto pode dar para moito mais e seguir per secula seculorum, porén espero que remate nesta anotación e os seus comentarios e que non teña que cambiar o nome do blogue a Cubauberalles. Reafirmome no de que non estamos para ir mirando fóra cando aqui non temos logrado nada.

Tamén en Galizauberalles2

Tags:

1
Set

Canto Menos Bulto Mellor

   Posted by: lannister    in Política

Unha colaboración de Heder para comezar de novo.

CANTO MENOS BULTO, MAIS CLARIDADE

Levamos analizado abondo o que foi o goberno bipartito e os porqués da súa derrota, con maior ou menor acerto. Quero sen embargo escribir unha reflexión sobre unha das consecuencias dos feitos tal como aconteceron. Consecuencia ó meu entender moi positiva, porque permite contar con datos para analizar a realidade.

A derrota de Fraga colleu por sorpresa a moita xente. Os anos e anos de maioría absoluta pepera sostíñanse, aparentemente, sobre unha milagre do estilo da dos pans e os peixes, pero aplicada ós votos. Ninguén votaba ó PP, pero sen embargo obtiña maioría absoluta tras maioría absoluta. Os catro anos do bipartito serviron para aclarar moitas cousas. Persoas que nunca tiveran unha opinión política empezaron a manifestala abertamente. Os peperos “saíron do armario”. Figuras públicas que obtiñan parte da súa fama do feito de ser galegos adoptaron actitudes galegófobas, deixando claro que non merecían apoio de ningún tipo. Estou pensando nos casos de Oscar Pereiro e de Manquiña. Quedou clara a diferencia entre os xornais que gababan a quen lles daba a subvención (pensemos na espectacular transformación de “El correo gallego” ou “El progreso”) e aqueles que tiñan unha ideoloxía detrás máis forte que o interese puramente económico (si, estou pensando na coz). O gran capital apoiou descaradamente ó PP (coches citroen para feijoo, ataques continuos ó bipartito) deixando ben claro a quen representan. E moita xente argumentou que non se podía seguir cun goberno que molestaba a quen tiña a pasta.

Non vou seguir a historia, que xa contamos moitas veces. So quero afirmar aquí a miña alegría polo fin da hipocrisía do país. As posturas quedaron claras, os apoios de cada quen e os intereses segundo os cales se goberna tamén. Despois do bipartito e vendo a liña pepera posterior, ninguén pode dicir xa que non espera que se faga o que se fai. Se para algo serviron estes anos foi para acabar cas escusas. O país é responsable do que fai consigo mesmo e cada cal escolleu o seu bando.

PD: vin nun foro unha volta mais sobre o apelativo de “señor de las habichuelas”. Como o útil e moderno disque é falar inglés, daquela temos de presidente a Mr. Bean.

Tags: ,